اهدای لوازم تحریر اهدای دانایی

اهدای لوازم تحریر اهدای دانایی

اهدای لوازم تحریر ، اهدای دانایی

پولی که برای دیگران خرج میکنیم ( از نوع کمک به دیگران ) بیشتر از پولی که به خوش گذرانی های خودمون خرج میکنیم لذت داره                         .

یکی از روشهای ریشه کن کردن فقر در جامعه باسواد کردن جامعه هست .

و یکی از مشخصات جوامع پیشرفته ، تعداد افراد باسواد آن جامعه هست .

و سواد از نیازهای پیشرفت یک کشور محسوب میشود . فرد با سواد به راحتی با پیشرفت تکنولوژی همگام میشود و میتواند نیازهای دانایی خود را از جامعه خود و حتی از جامعه جهانی دریافت کند . فرد باسواد ارتباط بهتری با جامعه جهانی و دنیا برقرار میکند و درهای زیادی را به روی انسان باز میکند و فرد از انزوا دور تر میشود . 

انسان بیسواد امکان انجام کارهای مهم را ندارد و معمولا در کارهای سطج پایین تر کار میکنند .  

اما بهترین راه مبارزه با بی سوادی فرستان بچه به مدرسه است.

متاسفانه در بسیاری از مناطق محروم مردم جهت فرستادن کودکان به مدرسه با مشکلاتی روبروی هستند. فارغ از بحث خود مدرسه و مکان فیزیکی مدرسه ، تامین دفتر مشق و لوازم تحریر از مسائل و مشکلاتی هست که بعضی از خانواده ها از عهده آن بر نمی آیند . 

افزایش چند صد در صدی قیمت دفتر مشق و لوازم تحریر در سالهای گزشته مزید بر این علت شده است . یک خانواده که چند فرزند محصل دارند برای شروع مدرسه باید حداقل چند صد هزار تومان هزینه خرید لوازم تحریر داشته باشند . و متاسفانه بعضی از ترک تحصیل ها به این علت هست .

ما هر کدام میتوانیم در حین خرید لوازم تحریر به فرزدانمان و یا برای خودمان یک سهم کوچک حتی در حد یک مداد در این امر شرکت کنیم.

و این هدیه دانایی را به کودکی که میشناسیم توانایی خرید لوازم تحریر را ندارد اهدا کنیم ، و اگر کسی را نمیشناسیم به کمپین هایی خرید لوازم تحریر که به کودکان اهدا میکنند بدهیم .

دفتر فانتزی چیترا هم اعلام میکند که افراد و کمپین هایی که قصد خرید دارند همکاری نماید و بخشی از هزینه تامین لوازم تحریر کمپین ها را پرداخت نماید . 

جهت ارتباط با دفاتر فانتزی چیترا به آدرس www.chitraco.com مراجعه نمایید و یا با شماره 09123042997 با ما تماس بگیرید .

                                         با تشکر 

                                   فرهاد جهانگیری 

                        مدیر تولیدی دفتر فانتزی چیترا

نظر خود را بنویسید

 تماس با پشتیبانی